مایع لباس‌شویی رنگین تاژ

لکه بر قوی، درخشش و محافظت از بافت رنگی پارچه. جلوگیری  از تداخل رنگ لباس ها حاوی نرم کننده با خاصیت ضدالکتریسیته ساکن.

مایع لباس‌شویی

لکه بر قوی درخشش و محافظت از بافت انواع پارچه. مناسب برای انواع لباس های رنگی، تیره و مشکی حاوی نرم کننده با خاصیت ضدالکتریسیته ساکن

مایع لباس‌شویی مشکین تاژ

لکه بر قوی با محافظت از رنگ مشکی و تیره ی پارچه. ایجاد درخشندگی و محافظت از بافت لباس، حاوی نرم کننده با خاصیت ضدالکتریسیته ساکن

پودر ماشین لباس‌شویی رنگین تاژ

سفیدی و درخشندگی بیشترفرمول مخصوص بدون آسیب به بافت پارچه حاوی رشته های صابون جهت پاک کنندگی بهتر، با رایحه ماندگار شکوفه های بهاری. مناسب برای تمامی رنگ‌ها

پودر ماشین لباس‌شویی

سفیدی و درخشندگی بیشتر با فرمول مخصوص بدون آسیب به بافت پارچه. حاوی رشته های صابون جهت پاک کنندگی بهتر، با رایحه ماندگار شکوفه های بهاری

پودر دستی

سفیدی و درخشندگی بیشترفرمول مخصوص بدون آسیب به بافت پارچه حاوی رشته های صابون جهت پاک کنندگی بهتر، با رایحه ماندگار شکوفه های بهاری